9 gyvenimo strategijos


9 gyvenimo strategijos


Eneagrama aprašo 9 pagrindines strategijas, kurias mes naudojame klaidingai ir nesąmoningai. Šis modelis mums padeda atmerkti akis ir pamatyti, kokius nesąmoningus elgesio stereotipus mes naudojame ir kodėl.

Oskaras Ičazo pateikė 9 ego fiksacijas ir motyvacijas, kurios pateikiamos kiekvienam Eneagramos tipui ir pasiūlė vystymosi kelius, kurie grindžiami 4 elementais: Motyvacija – Fiksacija – Stiprioji pusė – Esybė.

Motyvacija yra mūsų silpnybė, kuri mus valdo ir motyvuoja daryti, tai ką mes darome. Labai dažnai asmenybės neigia, kad tai yra jų silpnybė, tačiau, kai žmogus tai pripažįsta, prasideda naujas gyvenimo puslapis.

Fiksacija – tai elgesio stereotipas, kurį asmenybė pastoviai kartoja, nesąmoningai mano, kad jis bus laimingas, kai ir pasieks norimo rezultato, kaip pvz. statusas. Kai žmogus atpažįsta savo elgesio modelius ir vidinę motyvaciją, tai jis tarsi išeina iš uždaro rato ir  aiškiai suvokia dėl ko jis tai daro, kaip sakė Gurdžijavas, žmonės pabunda iš miego.

Stiprioji pusė – tai priešingybė motyvacijai. Visus vidunius resursus mes turime, tačiau skirtingus tipus motyvuoja skirtingi dalykai. Po Eneagramos mokymų žmonės sąmoningai suvokia savo elgesio modelius ir kur konkrečiai jie kartoja tuos pačius įvykius ir kodėl.

Esybė – tai kai žmonės gyvena harmoningai su savimi ir aplinkiniais. Ši būsena pasiekiama, kai žmogus jaučiasi tarsi komforto zonoje ir sąmoningai suvokia savo vidinę motyvaciją.

Asmenybė stengiasi siekti to, ko nori pasiekti arba mano, kad kažkas suteiks jiems laimės, todėl įvyksta nuolatos įvykiai, kurie jau atsikartojo ir negalime atsakyti kodėl. Mokymų metu, dalyviai labai aiškiai supras savo elgesio stereotipus ir elgesio modelius. Jie suvoks, kad ir jie ir jų klientai/aplinkiniai dažnai patenka į uždarą ratą, kuriame fiksacija pastiprina motyvaciją ir žmogus niekaip negali ištrūkti iš savo uždaro rato. Pvz. trečio tipo (iš 9 galimų tipų) asmenybė fiksuojasi ir siekia statuso, todėl jie mano, kad kiti žmonės vertina juos už jų darbus. 3-kai daug dirba, bijo būti neįvertinti arba neturėti savo įvaizdžio ir nerodo savo emocijų, nes nesąmoningai mano, kad emocijų rodymas yra silpnumo ženklas.

Kai seminaro dalyviai suvoks savo fiksaciją, jie išmoks išnaudoti savo stiprybes ir neutralizuoti savo stereotipus, išnaudoti savo resursus, panaudoti savo talentus ir mokės išeiti iš uždaro rato (pvz. 6-to tipo asmenybės visada abejoja priimti sprendimus, tačiau jie turi daugiausiai drąsos, jie geriausiai mato visas rizikas, tačiau turi aiškiai nustatyti terminus sprendimams priimti, nes priešingu atveju rizikų sąrašas niekada nesibaigs).

Daugelis žmonių yra pervargę nuo didelio darbo krūvio, savo ir klientų problemų sprendimo, gyvenimo pokyčių ir jiems labai reikalingi motyvaciniai mokymai, kurių dėka jie labai aiškiai suvoktų, kad mes visi skirtingi ir unikalūs. Žmonės renkasi prioritetus pagal savo vidines motyvacijas, tačiau labai dažnai tai daro nesąmoningai. Eneagramos modelis būtent yra tas įrankis, kurio dėka Jūs suvoksite, kodėl pasirinkote konkrečias gyvenimo strategijas. Viskas yra Jūsų rankose. Tik Jūs esate savo gyvenimo šeimininkai ir kalviai!

Gyvenimo strategijos

1-kas – PERFEKCIONISTAS – BŪTI TOBULU ir nedaryti klaidų.

2-kas -PADĖJĖJAS – TURĖTI DAUG KONTAKTŲ ir būti reikalingu;

3-kas – PASIEKĖJAS – BŪTI EFEKTYVIU ir grupės priimtu kaip sėkmingu;

4-kas – INDIVIDUALISTAS- BŪTI UNIKALIU ir išsiskirti iš grupės kūrybiškumu;

5-kas – STEBĖTOJAS – BŪTI ATSISKYRUSIU ir neprilausomu nuo kitų žmonių;

6-kas – LOJALISTAS – BŪTI SAUGIU ir grupės priimtu nariu;

7-kas -ENTUZIASTAS – BŪTI ENTUZIESTINGU ir laimingu;

8-kas – BOSAS -BŪTI STIPRIU ir veikti, kad gupė pasirinktų jų strategiją,

9-kas – TAIKDARYS -BŪTI TAIKIU ir harmoningu su savimi ir aplinkiniais.

Kaip pvz. 3-kas MOTYVATORIUS/ PASIEKĖJAS

Pagrindinė (dabar taikoma) strategija – BŪTI EFEKTYVIU/SĖKMINGU. 3-kai labai daug dirba ir ambicingi. Darbe jie nori būti geriausiais ir visada siekia būti sėkmingais, efektyviais ir matomais. 3-kai mano, kad jie turi pasiekti savo tikslus ir dar daugiau, nei kiti žmonės Jie labai vertina sėkmingus žmones. Strese Pasiekėjai siekia dar didesnio matomumo, kad visi juos pastebėtų. Jie siekia bendradarbiauti su kitais, kad visi pastebėtų jų pasiekimus ir asmeninius atributus, kaip profesionalumas, intelektas arba išvaizda. Strese 3-kams svarbiau įvaizdis nei finansinis saugumas.

Papildoma (galėtų būti taikoma) strategija – BŪTI SAUGIU (6-o strategija). 3-kams būti saugiu prieštarauja būti efektyviu, nes tokiu atveju jie turi būti grupėje ir gyventi kaip 6-kai, mažesniame arba vidutiniame name, ir niekuo neišsiskirti iš kitų. Taip pat 3-kas praranda galimybę būti greitu, nes reikia prisitaikyti prie grupės tempo. Taigi, daugumai 3-kų, tai atrodo neefektyvu ir jie gali tapti mažiau energingi/mažiau dirbti ir mažiau matomi.

Palaikanti strategija – BŪTI TAIKIU (9-ko strategija). 3-kams tai, kaip pastiprinti savo pasiekimus ir parodyti, kad jie yra ramūs ir visada pasirengę atlikti įvairias užduotis. Jie taip sustiprina savo įvaizdį, nes mano, kad nėra užduoties, kurios negalėtų įgyvendinti 3-kas. Bet kartais nutinka, kad strese 3–kai (kaip ir 9-kai) atsitraukia ir laukia kol kažkas jiems duos patarimus kaip reiktų pasielgti. Taikumas slepia jų baimę ar susidoros su konkrečia užduotimi, kurią 3-kai prisiėmė įgyvendinti.

3-kas yra matomas : kai jie yra centre ir visi juo žavisi bei vertina jų pasiekimais. 3-kai nuo pat vaikystės patys pasirūpina savimi ir kitus žavi tai, kad 3-kai žino, kaip pasiekti to, ko jie nori ir tuo pačiu uždegti kitus, nes jie tai parodo pasirinkdami pačius efektyviausius būdus.


Pasirinkite

Savo gyvenimą patys