Instinktai ir centrai


Instinktai ir Centrai


Žmogaus instinktai: savisaugos, socialinis ir porinis (tet-a-tet).

Dar ankstyvoje vaikystėje pradeda reikštis 3 instinktai, kurie padeda mums išgyventi ir vienas iš jų tampa dominuojančiu. Visi 3 instinktai pasireiškia pas kiekvieną iš mūsų, nepriklausomai nuo tipo. Pagal naujus mokslinius tyrimus ir prof. Narancho įžvalgas, 9 Eneagramos tipai dar suskirstomi pagal instinktus ir tada visumoje yra 27 subtipai.

Instinktai labai aiškiai parodo, kokia gyvenimo sritis jam aktuali ir kaip tai pasireiškia gyvenime: vertybėse, elgesyje, mintyse, jausmuose ir kas valdo mūsų dėmesį.

Praktikoje dažniausiai pastebima, kad paprastai vienas iš instinktų miega, todėl žmogus negali pasiekti norimo tikslo arba sąmoningai neatpažįsta. Instinktų pasireiškimas vaidina labai stiprų vaidmenį asmeniniuose santykiuose ir komunikuojant, nes skirtingų instinktų atstovai labiau fokusuojasi į skirtingus akcentus.

Žmonės, kurie turi dominuojantį savisaugos instinktą fokusuojasi į fizinį saugumą ir komfortą.

Socialinio instinkto atstovai trokšta būti priimti, pripažinti ir įvertinti kitų.

Porinio instinkto atstovai ieško intensyvaus kontakto, naujų pažinčių ir galimybių įgyti naujos patirties.

Labai svarbu, kad kiekvienas seminaro dalyvis atpažintų savo pagrindinį instinktą ir mokėtų bendrauti su žmonėmis, kurie turi kitus instinktus. Žmonės, kurių pagrindiniai instinktai sutampa, paprastai lengviau randa bendrą kalbą. Šio seminaro tikslas yra aiškiai atpažinti ir suaktyvinti kitus instinktus.

Eneagramos triados (žmogaus centrai): kūno, širdies ir galvos.

Žmogus savo gyvenime naudojasi visomis 3 triadomis, tačiau vienas iš centrų išvystytas labiau. Triados nurodo 3 vietas, kuriose susikaupia mūsų problemos ir apsauginiai ego mechanizmai, o tai mažina mūsų sąmoningumą.

Nuo dominuojančio centro priklauso į ką konkrečiai kiekvienas tipas atkreipia dėmesį, kokiais konkrečiais įgūdžiais naudojasi ir ką reiktų tobulinti.

Kūno centro (8, 9 ir 1) tipus valdo instinktai ir jie turi ypatingą gebėjimą jausti kūno impulsus ir veikti spontaniškai, kai šis centras yra pažeistas, jie susiduria su pykčio, agresijos ir savikontrolės problemomis.

Širdies centro (2, 3 ir 4) atstovus valdo emocinis intelektas ir jie turi ypatingą gebėjimą fokusuotis į kitus žmones, užmegzti su jais artimą kontaktą, savo identitetą formuoti per santykius su kitais. Kai šis centras yra pažeistas, gali būti iššauiamos problemos, susijusias su gėda, prieštaravimu, lyginimu, įvaizdžiu, pozityviu atgaliniu ryšiu.

Galvos centro (5, 6 ir 7) atstovus valdo intelektualus centras ir jie pasižymi ypatingu gebėjimu mąstyti, planuoti analizuoti ir pateikti idėjas. Kai šis centras yra pažeistas iššaukiamos problemos, susijusios su baime, vengimu, planavimu, vidiniu dialogu, palaikymu, saugumo jausmu.


Ar žinote kokie žmogaus centrai ir instinktai Jus valdo?