Talentai


Talentai


TALENTAI:

1-kas PERFEKCIONISTAS
1. Patikimi, aukštos moralės, ypatingas atsakomybės jausmas.
2. Garbės reikalas – išpildyti duotą pažadą.
3. Gyvenime stipriai vadovaujasi savo principais ir vertybėmis (taisyklių žmonės).
4. Atsargūs, pasveriantys ir apgalvojantys kiekvieną žingsnį.
5. Realistai, gebantys teisingai suvokti situaciją.
6. Moka būti kantrūs, numatantys ir autoritetingi.
7. Geri strategai ir idealistai, siekiantys gyvenime pasiekti aukštus tikslus.
8. Profesionalūs savo veikloje ir vertina kitus pagal jų atliktus rezultatus.
9. Poreikis – gerinti pasaulį. Gali atsisakyti savo poreikių vardan aukštesnių tikslų.

2-kas PAGALBININKAS
1. Geri santykiai jiems svarbiausia, stipri empatija (visada linkę pabendrauti individualiai).
2. Jie gali matyti ,,kito žmogaus akimis“, jaučia kitų žmonių gebėjimus ir silpnybes.
3. Padeda artimiems žmonėms išreikšti geriausias savybes, suteikia jiems pagalbą ir įkvepia juos, skirdami jiems visą savo dėmesį.
4. Lengvai užmezga kontaktą ir kuria socialinius ryšius. Puikūs ir ištikimi draugai.
5. Tai komandos žmonės – ištikimi ir atsidavę.
6. Pozityvūs, entuziastingi, palaikantys gerą nuotaiką su visais juos supančiais žmonėmis.
7. Gali būti labai kūrybingi, tikslo siekiantys, mėgstantys mokytis, gali daug klausinėti (bet patys nelinkę sakyti tiesiai).

3-kas PASIEKĖJAS/ MOTYVATORIUS
1. Puikiai geba kurti karjerą, efektyviai siekia savo tikslų.
2. Mokosi, kad per trumpą laiką įgyvendintų savo tikslus.
3. Labai greiti „greičiau prie darbo”.
4. Vienu metu atlieka kelias užduotis ir greitai prisitaiko pagal aplinkybes.
5. Visada žino ko nori patys ir motyvuoja kitus siekti savo tikslų.
6. Jaučia, ko nori kiti ir lanksčiai prisitaiko prie kitų stiliaus bei norų.
7. Puikia geba reprezentuoti save ir savo projektus.
8. Darbe dažnai tampa neformaliu lyderiu. Vertina atsidavimą ir dėkingumą.

4-kas INDIVIDUALISTAS
1. Labai kūrybingi, sugeba nestandartiškai mąstyti, sukurti naujus, neįprastus daiktus.
2. Jie geba jautriai stebėti savo aplinkos emocijas, sugeba sunkiose gyvenimiškose situacijose suteikti žmonėms emocinę pagalbą, nustumdami savo poreikius į antrą planą.
3. Moka gerai klausytis, nes jiems svarbu ir įdomu suprasti kito žmogaus jausmus.
4. Kiekvienam darbui suteikia originalumo.
5. Sugeba atvirai ir nuoširdžiai išreikšti savo mintis ir jausmus.

5-kas STEBĖTOJAS
1. Tai savarankiški, nepriklausomi žmonės.
2. Analitinio, aiškaus mąstymo.
3. Moka rinkti ir dirbti su faktais. puikūs patarėjai.
4. Puikiai tvarkosi su stresinėmis situacijomis ir sugeba padėti kitiems, atsidūrusiems sudėtingose aplinkybėse.
5. Savo srities profesionalai, jiems svarbi kiekviena detalė.
6. Tai patikimi partneriai, draugai ir darbuotojai.
7. Taktiški ir gerbiantys kitų teritoriją.
8. Savarankiškai priima sprendimus.
9. Jie sugeba pamatyti ryšį ir numatyti svarbius įvykius.

6-kas LOJALISTAS
1. Tai patikimi, nuoširdūs, užjaučiantys, darbštūs žmonės.
2. Jie įvykdo savo pažadus ir įsipareigojimus, atsakingi.
3. net pasiruošę atidėti savo poreikius.
4. Dažnai jie pilnai atsiduoda tam tikros idėjos tarnavimui, ir tai padeda jiems tapti profesionaliais savo profesijoje.
5. Jie dažnai padeda silpniesiems ir gali šioje srityje demonstruoti didžiulę jėgą.
6. Atsidavę komandos nariai, gina ir saugo ją, pasiryžusi dėl jos daug ką paaukoti.
7. Sugeba pamatyti ne tik gražiai atrodančią fasadinę pusę, bet ir matyti paslėptus motyvus.
8. Puikiai sekasi analizuoti situaciją ir nustatyti, kas iš tikrųjų slypi už tos problemos.
Numatys ir patikrins visas galimas detales ir faktorius7-kas ENTUZIASTAS

7-kas ENTUZIASTAS (POZITYVISTAS)
1. Tai optimistai, labai energingi, kitus uždegantys.
2. Tai ypač kūrybingi žmonės, pilni idėjų ir planų.
3. Jie greitai pastebi galimybes, kurios atsiveria kitų projektų dėka.
4. Jie pasirengę aktyviai dirbti, kad įgyvendintų savo idėjas. Labai socialūs, puikiai komunikuojantys žmonės, greitai užmezga pažintis ir ryšius.
5. Nepasiduoda sunkumams. Jiems patinka dirbti komandoje, puikiai motyvuoja ir įkvepia kitus.
6. Darbštūs, vienu metu gali dirbti su keliais projektais ir dažnai prisiima per daug įsipareigojimų.
7. Išvystę ypatingą gebėjimą ir talentą susieti nesusiejamus dalykus.
8. Puikiai gali atrasti bet kokios problemos sprendimo būdus. Jie seka naujoves ir nuolatos ieško naujų galimybių, stebi, kas vyksta aplinkui.
9. Moka paskirstyti pareigas ir nebijo konkurencijos.

8-kas BOSAS (LYDERIS)
1. Tai aktyvūs, energingi, gebantys priimti sprendimus, puikiai paskirstantys darbinius įsipareigojimus žmonės.
2. Sugeba sukurti efektyvų komandinį darbą ir prisiimti asmeninę atsakomybę.
3. Siekia tikslo ir konkretumo.
4. Svarbiausia – rezultatas.  Dažnai atlieka darbus ,,už du“.
5. Aiškiai mato ilgalaikį rezultatą, dėl kurio ir dirba. Patinka naujovės, stengiasi jas įgyvendinti.
6. Dažniausiai užimantys lyderio poziciją.
7. Jų neįmanoma išmušti iš pasirinkto kelio arba dėl kažkieno nuomonės pakeisti jų požiūrį į atliekamą darbą. Spręsdami esamus svarbius klausimus, emocijas palieka nuošaly.
8. Drąsiai gins sau artimus žmones, rūpinsis jais ir pakankamai atvirai demonstruos savo simpatiją ar meilę.
9. Savo nuomonę reiškia tiesiai, aiškiai ir tiksliai, nebandydami nieko paslėpti.

9-kas TAIKDARYS
1. Sugeba suteikti kitiems žmonėms besąlygišką pagalbą.
2. Jie atideda savo poreikių patenkinimą ir pilnai atsiduoda padedami kitiems žmonėms.
3. Jie nevertina ir nesmerkia kitų žmonių, nes jiems kiekvienas žmogus svarbus ir vertingas.
4. Savo buvimu jie gali paskleisti aplinkui taikią atmosferą. Jie moka klausyti ir iš tikrųjų suprasti kito žmogaus problemą, nes puikiai asocijuojasi su kitu žmogumi.
5. Puikia jaučia, kas svarbu kitam žmogui.
6. Panašiu būdu jie jaučia grupinę atmosferą, todėl jautriai reaguoja į bet kokį harmonijos pažeidimą.
7. Puikiai dirba su partneriu ar grupėje, ir žmonės juos mėgsta, nes jie lengvai prisitaiko, pasiruošę nusileisti, kad išvengtų konfliktų.
8. Turi pozityvų požiūrį į pasaulį, sąžiningi, kantrūs, apjungiantys ir saugantys žmones.


Ar manote, kad jau atskleidėte visus talentus?